Català: Concurs de Relats
Imprimir

II CONCURS DE RELATS CURTS DIVULGAMAT

Logo DivulgaMAT           Logo RSME

Logo Anaya

Logo Nivola   Logo Proyecto Sur
 
OBJECTIU del CONCURS

El concursant presentarà un relat curt, de tema lliure, relacionat amb les matemàtiques (de la forma que el seu autor ho considere oportú). El relat haurà de ser original i inèdit, que no haja sigut premiat amb anterioritat en un altre concurs.

PREMIS

S'estableix un Primer Premi dotat amb 750 euros i dos Accèssit dotats amb lots de 15 llibres.

CONCURSANTS

Hi podra participar qualsevol persona sense distinció d'edat o nacionalitat. Les narracions podran estar redactades en qualsevol de les llengües oficials de l'Estat Espanyol. Cada concursant podrà enviar el nombre d'originals que desitge.

TERMINIS D'ENTREGA i RESOLUCIÓ del CONCURS

Els treballs hauran de remetre's a:
Raúl Ibáñez Torres (president de la Comisión de Divulgación de la RSME)
Departament de Matemàtiques, Facultatd de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco
Ap. 644, 48080 Bilbao

Abans del 30 de novembre de l'any 2006.

El conte es presentarà en format DINA4, mecanografiat o confeccionat amb ordinador (tipus de lletra Times 12 o semblant) a doble espai i per una sola cara.

Els relats es presentaran necessàriament sota un pseudònim. S'adjuntarà un sobre tancat, en l'exterior del qual constarà el títol del relat i el pseudònim. A l'interior de tal sobre han de constar les dades següents: títol del relat, nom i cognoms, adreça, data de naixement i telèfon de contacte del concursant.

JURAT

La Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española designarà un jurat compost per professors i professionals de distintes especialitats i la seva resolució serà inapel·lable. Totes les incidències no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat.

La resolució del concurs es farà pública a principis de febrer del 2007. La Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española es reserva el dret de publicació dels treballs guanyadors i finalistes.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs porta implícita l'acceptació de totes aquestes bases, així com les decisions i la resolució del jurat.

INFORMACIÓ

Per a qualsevol informació addicional, es pot contactar amb Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla . Pàgina en Internet www.divulgamat.net

 
Volver